Search

Разпродажба

Продаваме следните стоки и оборудване от склад:

Препарати за повърхностна обработка на метали
- Обезмаслители (Алкални, неутрални, кисели)
- Адитиви за обезмаслители
- ПАВ (повърхностно-активни вещества)
- Препарати за байцване на стомана и други метали
- Препарати за просветляване на цветни метали
- Фосфатиране (цинково, желязно, нано технологии)
- Препарати за оксидация
- Смазочно-охлаждащи течности
- Активатори за фосфатиране
- Изтеглячни масла и емулсии
- Други

Лабораторно оборудване и аналитична химия
- Спектрофотометър MACHEREY NAGEL NANOCOLOR VIS напълно оборудван
- рН метри
- Кондуктометри
- Мултиметри
- Лабораторна стъклария
- Аналитична химия
- Други

Дозираща техника и помпи
- Дозиращи помпи за химикали
- рН и кондуктометрични сензори за помпи
- Управляващи блокове за помпи
- Помпи за изпомпване на киселини и основи от бидони
- Друго

При интерес или въпроси използвайте формата за връзка или се обаждайте на посочения телефон.