Molecule And Vessels Colorful Composition

Групи продукти

Нашите продуктови групи:
 • Обезмаслители – алкални, кисели, неутрални
 • Органични обезмаслители
 • Фосфатиране
  • Желязно фосфатиране
  • Цинково фосфатиране
  • Манганово фосфатиране
  • Мултиметално фосфатиране
 • Байц за метали – стомана, неръждаема стомана, алуминий, цветни метали
 • Пасиватори за метали
 • Мултиметални продукти
  • Силанови
  • Нанопродукти
 • Препарати за оксидация
 • Продукти за антикорозионна защита
 • Продукти за просветляване на стомана, алуминий и цветни метали
 • Адитиви за обезмасляване
 • Сапуни за дълбоко изтегляне на телове, тръби, пръти
 • Емулсии за дълбоко изтегляне
 • Смазки за дълбоко изтегляне
 • Безхромно третиране на алуминиеви профили
 • Препарати за елоксация на алуминий
 • Препарати за анодиране на алуминий
 • Промишлени смазки, греси, емулсии
 • Смазочно-охлаждащи течности
 • Емулсии за изтегляне на медни и алуминиеви телове
 • Бои и лакове за метали
 • Флокуланти и дисперганти за питейни и отпадни води
 • Антинакипини, антикорозионни инхибитори, биоциди и биодиспергатори за третиране на охлаждащи води в ТЕЦ и други
 • Флотационни реагенти за медни и други рудни изкопаеми
 • Флотационни реагенти за нерудни изкопаеми
 • Продукти за защита на минни пътища от запрашаване
 • Продукти за защита на терени срещу ветрова ерозия

Предимства:

 • Високо качество
 • Нисък разход на продукт
 • Ниски работни температури
 • Екологично безопасни
 • Безопасни за здравето на работещите с тях
 • Възможна автоматзиация на дозирането
Свържете се с нас