industry

По производства

Предлаганите от нас продукти могат да бъдат успешно прилагани при следните производства, като описанието е само примерно:
 • Автомобилна промишленост
 • Автомобилни детайли и каросерии
 • Тежка промишленост
 • Корабостроене и моркси конструкции
 • Самолетостроене
 • Машиностроене
 • Специални производства
 • Катафореза
 • Битови уреди и бяла техника
 • Студена деформация на метали
 • Изтегляне на телове, тръби, пръти
 • Горещо и студено поцинковане на метали
 • Анодиране и елоксация на алуминий със сертификация по Qualanod
 • Боядисване на алуминиеви профили със сертификация по Qualicoat
 • Третиране на метални листа и ленти
 • Мултиметални технологии
 • Обработка на цветни метали
 • Оксидация
 • Механична обработка на метали – струговане, шлайфане и други
 • Консервация на метали
 • Промишлени греси, смазки, масла и други
 • Пречиствателни станции за питейни води
 • Пречиствателни станции за отпадни води
 • Екология
 • Химическа обработка на оборотни води в ТЕЦ и други
 • Флотационни предприятия
 • Автоматизация на процеси
 • Химически продукти за плавателни съдове – антифаулинг, бои, лакове и други

Предимства:

 • Високо качество
 • Нисък разход на продукт
 • Ниски работни температури
 • Екологично безопасни
 • Безопасни за здравето на работещите с тях
 • Възможна автоматзиация на дозирането
Свържете се с нас